James Hunt - Mindful Yoga

Mindful Yoga er en blid yogastil. Jeg tager udgangspunkt i den traditionelle Hatha yoga, men min undervisning bærer også præg af nyere retninger såsom restorativ- og yin yoga.

I Mindful Yoga bruger vi viden fra meditation til at fastholde vores opmærksomhed.

I de blide dynamiske øvelser bruger vi åndedrættet til at hjælpe os med at fastholde opmærksomheden på hver eneste bevægelse. I de statiske stillinger bruger vi ligeledes åndedrættet sammen med opmærksomhed på den del af kroppen, som der arbejdes med. Gennem åndedræt og bevidst nærvær forløser vi krop og psyke og bevæger os dybere ind i stillingerne. 

Se http://www.yoga-nord.dk