Tisvilde Yogaforening er en frivillig forening, hvis formål det er at promovere yoga i lokalområdet på en bæredygtig måde. Vi er altid interesseret i at få hjælp til diverse opgaver. Er du interesseret i at blive medlem, så skriv til tisvildeyogafestival@gmail.com. Det koster 100 kr/år at være medlem og dermed få indflydelse.

Q: Kan man overnatte på festivalpladsen?

Nej, desværre. Kystdirektoratet giver ikke tilladelse til overnatning på pladsen. Men vi kan henvise dig til nærmeste camping plads i Vejby: https://vejbystrandcamping.dk/

Q: Er yoga ikke kun for tynde smidige piger? 

A: Det kunne man godt tro, især hvis man ser på yogabilleder på nettet. Men NEJ! Yoga er for alle - og det er præcis det vi vil vise med festivalen. En dygtig yogalærer kan nemlig undervise, så alle kan være med - uanset hvordan din krop har det. Og dem af os, der ser 'almindelige' ud skal sørme have vores egen yogafestival. Mænd, børn, gravide, ældre og mennesker med fysiske handicap - skal alle have et sted at dyrke yoga. Fordi yoga er godt for krop og sind.

Q: Kan man købe mad? 

A: Jahaer, vi har simpelthen fundet det lækreste mad til festivalen.

Q: Skal man selv have yogamåtte med? 

A: Det må du gerne. Men du kan også købe en måtte på pladsen. Du kan også leje en yogamåtte for kr. 25/dag

Q: Hvem kan jeg kontakte ang. FRIVILLIG arbejde, STANDer og underviser på festivalen?

Ønsker du at være frivillig på festivalen? Send en mail til Lina: lh@linahjorth.dk

Ønsker du at have en stand på festivalen? Send en mail til Tina: tinafresco@gmail.com

Ønsker du at undervise på festivalen? Send en mail til Annette: atzfanya@yahoo.com

Ønsker du at skrive en artikel om festivalen? Kontakt Tina via mail: tinafresco@gmail.com, mobil: 28144696

Ønsker du at annoncere i vores program? kontakt: tinafresco@gmail.com, mobil: 28144696

Andet? tisvildeyogafestival@gmail.com

Q: Kan man se forenings vedtægter? 

A: Ja, her er de:

Vedtægter for Foreningen Tisvilde Yoga Festival

§1. Foreningen navn og hjemsted:
Tisvilde Yoga Festival
På den til enhver tid siddende formands privatadresse
§2. Foreningens formål
 at danne ramme om en årlig yogafestival i Tisvilde.
 at fremme alle former for yoga i lokalområdet, som
med rette falder ind under begrebet AHIMSA
 at fremme bæredygtighed i lokalområdet
 at være førende mht. planlægning og udførelse af en
festival, der inkluderer lokalsamfundet, fremmer
bæredygtighed og økologi og på alle måder fremmer en
udvikling i en retning der tilgodeser naturen,
lokalområdet og mennesker af alle slags.
§3. Tilknytning
Foreningen er ikke tilknyttet nogen organisation, men har
en naturlig tilknytning til lokale yogalærere.
§4. Foreningen er åben
Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens
formål og som betaler kontingent.
§5. Kontingent
Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen
§6. Tegningsret
Formanden og kassereren tegner foreningen.
§7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer
Bestyrelsen sørger for at varetage økonomiske
dispositioner, organisere undervisere til festivalen, opdatere
hjemmesiden og fremlægge forslag til generalforsamlingen
vedrørende kontingent og festivalens aktiviteter.
§8 Valg
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år.
Formand vælges på lige år, næstformand og kasserer
vælges på ulige år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisor er på valg
hvert år.

§9. Regnskab
Foreningens regnskab udføres af kasseren og kontrolleres
af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§10. Overskud af festivalen
Et eventuelt overskud af festivalen gives til almennyttige
formål relateret til yoga og/eller bæredygtighed i
lokalområdet.
§11 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar
måned. Der indkaldes med 4 ugers varsel af formanden.
Dagsorden til generalforsamling:
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Formandens beretning
5. Valg af bestyrelse, jf. §8
6. Gennemgang af regnskab
7. Vedtagelse af budget for kommende festival
8. Eventuelt
§ 12 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamling og skal foreligge
skriftligt.
§ 13 Foreningens ophør.
Foreningen kan kun nedlægges på ekstraordinær
generalforsamling med fire femtedels flertal eller
ekstraordinær generalforsamling med samme flertal af
fremmødte.